مراقبت های پس از سوراخ کردن گوش

  • همواره قبل از دست زدن به گوش و یا گوشواره ها دست خود را بشوئید .
  • گوشواره را به مدت 6 هفته در گوش نگه دارید .
  • لاله گوش و گوشواره را روزی دو بار با پنبه الکل تمیز کنید .
  • روزی دو بار گوشواره را در گوش بچرخانید .
  • اگر بخش غضروفی گوش را سوراخ کرده ائید گوشواره را به مدت 12هفته در آن نگه دارید .

سوالات متداول

بعد از چه مدت میتوان گوشواره را خارج نمود؟
بهترین زمان بعد از 6 هفته است .باید توجه داشت برای بسته نشدن مجدد محل سوراخ گوش لازم است در 6 ماه اول بیشتر از 24 ساعت گوش شما بدون گوشواره نماند. در صورت استفاده از گوشواره های نامرغوب پوست و بدن شما واکنش نشان داده و باعث بسته شدن محل سوراخ میگردند

چگونه باید فهمید که محل سوراخ گوش ترمیم شده ؟
الف پوست اطراف سوراخ گوش در جلو و پشت لاله گوش باید کاملا خشک باشد.
ب نبودن تورم و التهاب و قرمزی روی پوست لاله گوش
ج نبودن خون و ترشحات آبکی
د عدم احساس ناراحتی هنگام چرخاندن گوشوارهآیا سوراخ کردن گوش با این دستگاه خطری دارد؟

این سیستم سریع و بدون درد و ملایم بوده و بیشتر مردم هیچ ناراحتی را در طول عمل سوراخ کردن احساس نمی کنند